Samkommunen Svenska Österbottens förbund
för utbildning och kultur arbetar för ett aktivt
och kreativt Svenska Österbotten i vilken
ingår regional och lokal mångfald
med en stark identitet
och en öppen kultur.
Läs mer

YA! Yrkesakademin i Österbotten

YA! är Svenskfinlands största yrkesutbildare med totalt 2200 studerande, såväl unga som vuxna

Läs mer

KulturÖsterbotten

KulturÖsterbotten ger kulturen synlighet och möjlighet

Läs mer

Wasa Teater Öster- bottens regionsteater

är den enda svensk- språkiga professionella teatern i svenska Österbotten.

Läs mer